Tuesday, July 19, 2011

Роберт Просинечки

Веш машина за судове има добро памћење
За разлику од бојлера
Који је тек мало мање глупљи од водокотлића
ИЛИТИ трпезаријског стола
под којим се већ јутрима давим
у устајалој чаши воде