Friday, March 13, 2015

Парковци

Обријеш ли се сваког јутра
Угрејане у лисичје крзно
Погледаће те тужно
Лепе бркате Рускиње

Немци су били крупни

Гледао како се праве алкалне батерије
Немци: крупни, бркати и нерасположени.
Њихови уплашени шефови се смеју
Уместо њих