Saturday, May 20, 2017

Cliro Miro u ograđenom belom prostoru sa ivicom na kraju

Crvena linija provucena kroz glavu
Visi na suprotnoj strani
Kao jezik u neuspelom poljubcu
Blizu brade

To može da bode
Kad poraste
Jer spreman je da čeka
I da se nada

Ali žene to ne gaje
One čupaju
I jedan pogrešan potez
Može da ošteti oblik

I da sve iscuri
Unazad
Kao strah