Radek

Neću
09.10.2009.


Neću.
Kad ćeš ako nećeš sad?
Hoću.


Brate
09.10.2009.


Brate, lud sam skroz.
Fank milion-dva na sat!
Jedvacekamdacujes!Linoleum puma
29.09.2009.

O dugmad
Grubost je moja snaga
Pucam i ne volim
Laktovima, kolenima, petom
Za tvoju ljubav
Štrikeraj
29.09.2009.

Hod po jajima
Čovek od onomad. 
Nikada nisam razumeo Željku. 
Otišli smo poslednji
Svetlost je plamtela iz kremena upaljača
Pogledaj na Isuse
Zar ne vidiš da se trudimo. 
U hod, u trk, 
Poreklo sreće
Vreme i mesto. 
Na jaja odlazimo
Opet poslednji. No comments:

Post a Comment