Saturday, September 3, 2011


Како је Балтик простран и неупотребљив
Асфалт се круни са стопала
Метак у грлу
      У шумама
      Где богови животом људи
      На рукама
      Небо нам говори насумице
Људи се распознају по мирису
Носе своје куће на леђима
А свако има своју чинију
У коју пиша
И у којој се огледа

1 comment: