Tuesday, November 30, 2010

Novo doba

kad netko nekoga sretne što netko nekome kaže
kad netko nekoga sretne i tad netko nekome kaže
kako netko nekoga zove

kad hladni ratnik sretne hladnog ratnika i kaže
hladni ratnik
kad fellowtraveller sretne fellowtravellera i kaže
fellowtraveller
kad stari nacist starog nacista nazove starim na-
cistom
kad intelektualac intelektualca nazove starim na-
cistom kad avangardist susretne avangardista i ve-
li mu hladni ratniče kad nonkonformist sretne
nonkonformista i kaže fellowtraveller
kad fellowtraveller susretne fellowtravellera i ka-
že huligan kad stari nacist starog nacista nazove
eksperimentatorom kad hladni ratnik sretne hlad-
nog ratnika i veli pederska svinjo
kad intelektualac sretne starog nacista i veli pe-
derska svinjo
kad avangardist hladnog ratnika nazove eksperi-
mentatorom kad nonkonformist susretne fellow-
travellera i veli huligan
kad huligan susretne huligaana i veli stari nacisto
kad eksperimentator susretne eksperimentatora i
veli fellowtraveller kad pederska svinja pedersku
svinju nazove intelektualcem
kad ovaj ovome veli kad ovaj ovoga sretne i onda
veli kad ovaj ovome kaže i kaže mu ovo
svi stupe u komunističku partiju i budu sretni

Helmut Heissenbüttel

Razgovor o stablima - Deset suvremenih njemačkih pjesnika
Izbor, prijevod i komentar Truda Stamać

No comments:

Post a Comment

There was an error in this gadget