Monday, March 21, 2011

U svakom smislu

Ono što sam postigao
Kao mlađeg
Dal se to desilo ili šta

Ja lično ne vidim da sam u glavi
Ili sam možda postao čovek
I brinem o onim osobama

Prema tome
U stvari tebi se to ne desi nešto epohalno

1 comment: