Friday, August 26, 2011

Ciljna ravnina

Legli

Vidi šta sam uradio!
Krio se u žbunju
Video kako žive
Onda ih jednog po jednog odneo u potok

te večeri

ugušene ne upucane


1 comment: