Thursday, March 29, 2012

Нека знаде Душан клети


ГРАД је различит од зГРАДе
42 разлога симетрично распоређених на
десет спратова
Лицем у лице
у односу на бетонску раван
никада нећеш знати травњак, имењак, упијач за хартију
доскора и вагоне, пластичне кесе
у времену када се троле
још нису ни мућкале
у ћалетовим јајима

No comments:

Post a Comment