Tuesday, October 15, 2013

*

Писање песама
Канцеларијски је посао
Од осам до четири
У десет прва
У један друга кафа
Трећа и четврта пљуга
У пола четири се већ спремаш
И у четири кући
Под нож

No comments:

Post a Comment