Tuesday, April 15, 2014

блуз

џонијеуподрумумешањеселекјасамнатротоаруразмишљањаовладичовекумантилузначканапољеотпуштеникажедаиматежаккашаљжелидасетоисплатилопазидететојенештоштостеурадилибогзнакадаалититоопетрадебољепаткадолепролазаупотразизановомпријатеључовекуракунаутоподизачкапуувеликомоловкомжелиједанаестновчаницесамоимашдесетмегидолазифлотеногусуочитипунацрнечађиговорећидатоплотареченобиљкеукреветуалителефонаприслушкујуионакомегикажедамногикажуониморајударазвалепочеткоммајанаређењаиздапазидетенебитноштасиурадиоходанапрстимасвојимневезатинелуковебољесеклонионихкојиносеоковатрогасногшмркаимајтечистносгледајтецивилувинетребадазнатевеатхерманукомправцуветардуванабавитеболестанпаседружимсемастилодобропрстензвонотешкојерећидалинештоћедапродапокушајтетешкодобитизабрањенодасевратимпишембрајевомписмугетзатворскоккауцијуувојскуаконеуспетепазидететићешдамеудариалилосерспреваранаташестуткорисницидружимпозориштимадевојкакојујевртлогупотразизановимбудаланемојтепратилидерегледајтепаркингметараахсеродиотоплократкепанталонеромансунаучитедаплесаобуциседобитиблагословенпокушајтедасеуспехмолимојојмолимгакупујпоклоненекрадинерампадвадесетгодинашколовањаиставетенадневнојсменипазидетеонитодржесвесакрилабољескокнизшахтсебизапалисвећунемојтеноситисандалепокушајтедаизбегнетескандаленежелимдабудемскитницабољежваћежвакупумпанерадејерсувандалисуручке

No comments:

Post a Comment