Monday, February 23, 2015

Guste dlake gospodine Klajn

Dužina i visina su kolinearne
A šta je ovo
A šta ti znači ova reč
Je l si gledao ti onaj crtani Linea
Ortogonalna znači normalna
Tu prolazi
Sadrži presek
Iks ipsilon minus tri ipsilon iks možda
A možda traži paralelne
Ne traži niko od tebe da napišeš u eksplicitnom obliku
I pretvaraš ga u jedinicu
Odakle dokle
Gospodine Klajn
Sad sam se opet setila vaše knjige
Koju sam bogami debelo platila
Prelepa je

No comments:

Post a Comment