Thursday, November 19, 2015

Генерално су против ратлука

Нећу ја још дуго убити човека
Иако су ми већ сви нокти изгрижени 
И руке су спремне
 
А ти пази са тим ножем
Повредићеш ме
Осим ако то није оно што
Заправо и желиш
 
У новој игри
Мир се заборавља 
Као чачкалица међу зубима
Ветар грли шта остане
 
Знаш, 
Ја морам пуно цигарета да пушим

Да бих живео

No comments:

Post a Comment