Wednesday, September 14, 2016

Napravićemo novi blog Natali moj živote dobro veče šapući Parone Parone Parone

Svako jutro ja odlazim kući po rakiju
vraćam se satima
Zlatni dome

Zašto te onda nisam hteo
Emanuela Manuela
Pelsanltro

Moram biti jak i brinuti
 
Da li bi mi pružila ruku
Da li bi mi pomogla
Da ustanem
Iako znaš da sam proklet!

Kenvidar

Vreme te može promeniti
Može te samleti
Bilo koja reč koja dolazi je najbolja
Samo pogledaj u svoju dušu
Živećeš ti
Ljubavi slatka
Samo pogledaj u svoju dušu

No comments:

Post a Comment