Monday, December 21, 2009

-15 +15

Kosa gori seno. Seljak drhti kraj stabljike bambusa koja podrhtava na vetru se lome jezici vatre gori seno, kosa, gori i zemlja, vetar, kamen gori seljak konačno ugrejan i miran dodiruje nesvesno stabljiku bambusa koja podrhtava.

1 comment: