Wednesday, October 5, 2011

Водич кроз орални секс

Астронаут је космонаут
Како то разумети
Слутим крај васионе
Који је једнак крају овог јутра
Пута корен из два
Кроз један плус пе кроз сто
на тристашездесетпет кроз ен
Минус један пута И
Са два

No comments:

Post a Comment