Thursday, July 4, 2013

Beli papir deda Baneta

Od Vida sam dobio dinosaurusa
koji ne staje
Hodao sam niz ste penice rukama
i desilo se proho davanje
dok se ne uho dam
u masinu
Kako ste penice?

No comments:

Post a Comment