Sunday, January 19, 2014

Етерична буља

Мучило га је питање
Да ли је Фред имао пушку?
Да ли је Фред Кременко имао пушку?
Да ли је Фред Кременко имао пушку кремењачу?
Да ли је Фред Мученик Кременко имао пушку кремењачу?

No comments:

Post a Comment