Tuesday, October 13, 2009

Reformatori

Gorivna ćelija je uređaj u kojem se energija hemijske reakcije pretvara direktno u električnu energiju. Kombinovanjem vodoničnog goriva sa kiseonikom iz vazduha, u ćeliji nastaje električna struja koja služi za pogon bez sagorevanja prljavih goriva. Ako se kao gorivo u ćeliji koristi čisti vodonik, jedini nuzproizvodi su voda i toplota. Vodonik se može dobiti elektrolizom vode, čime se uspostavlja savršen ciklus - elektrolizom iz vode se dobija vodonik, koji se u gorivnim ćelijama kombinuje sa kiseonikom u vodu.
Elektroliza vode se može vršiti svuda gde ima struje i tehničke vode. Čak i u vlastitim domovima ili garažama primenom relativno jednostavne tehnologije. Drugi način za dobijanje vodonika je manje elegantan. Upotrebom tzv. REFORMATORA vodonik se može izdvojiti iz nafte, prirodnog gasa ili nekog drugog ugljovodoničnog goriva. Preostali ugljenik se oslobađa u atmosferu kao ugljen dioksid. U odnosu na motore sa unutrašnjim sagorevanjem ovaj pristup smanjuje zagađenje vazduha, ali ne rešava problem staklene bašte ili problem ekonomske zavisnosti. Ipak, veliki deo naučnika i političara (naročito u Americi) vidi ovo kao privremeni korak u prelazu ka vodoničnoj ekonomiji. Gotovo svi do sada razvijeni automobili sa gorivnim ćelijama koriste REFORMATORE.

No comments:

Post a Comment