Friday, January 22, 2016

Deni daj, daj

Čudno je to i ne znamo zašto je tako
Ako neka mlada žena
Čini nam se da nešto slično pokušava da postigne
Dobro je rečeno

Da se još jednom vratimo na postavljeno pitanje
Tako na primer u Japanu
Koliko je svako odvajanje od kolektiva
Disharmonija u aktivnosti prvog principa

Iako sa velikom rezervom usuđujemo se da predpostavimo
Iznenađujuće je mali broj ljudi sklon
I kod ovoga je međutim ostvarljivo
Bez obzira da li će e odlučiti da se veruje ili ne veruje

No comments:

Post a Comment