Friday, January 1, 2016

Zašto je nekim ljudima tako teško da kažu ne?

Žao mi je što ne pričam sa ljudima
Možda imaju šta da kažu

Puzim po papirima i slikama
Ili ni to

Onda se vreme usprotivi
I kaže mi da će biti nešto
Što će proći bez tebe i mene i svih ostalih

No comments:

Post a Comment