Wednesday, January 13, 2016

Pojavila su se slova na nebu koja čine tvoje ime

Moram da znam
Ono što ne znam
U vezi tvoga ja

Moraš i ti da znaš
Ono što želiš
U vezi mene

Daću ti do znanja

Ali život sa pljugom pored otvorenog ekrana nije neka sloboda više
Pojavljuje se i nestaje kao doba koje otkriva nedostatke u savremenom društvu
U kome sedim sam sa sobom i sobima ili sobovima iz budućnosti prošlosti i sadašnjosti

E sad, da li je patnja nekome problem
Koji je uslovljen slobodom izbora
Ili je to samo jedan od procesa koji sadrži u sebi zaboravljene životne lepote
Ili još bolje potisnute pred čovekovim nerealnim zahtevima za Sve

Nije to mačiji kašalj
Ali jeste boza

No comments:

Post a Comment